Nhà Nghỉ Minh Ngân – Hưng Khánh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56HQ+Q5F, QL57, Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3875 644
Trang web
Tọa độ 101.794.278, 10.623.792.859.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Minh Ngân ở đâu?

56HQ+Q5F, QL57, Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam

Nhà Nghỉ Minh Ngân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Minh Ngân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Camellia Flavor Villa - Tân An