PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BS NAM VÀ CHĂM SÓC DA SẮC XUÂN – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 303B1 Đ. Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 090 308 89 39
Trang web
Tọa độ 102.350.779, 1.063.644.648

 


Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BS NAM VÀ CHĂM SÓC DA SẮC XUÂN như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-12:30], Thứ Ba:[11:00-12:30], Thứ Tư:[11:00-12:30], Thứ Năm:[11:00-12:30], Thứ Sáu:[11:00-12:30], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00]

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BS NAM VÀ CHĂM SÓC DA SẮC XUÂN có website không?

Địa chỉ trang web của PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BS NAM VÀ CHĂM SÓC DA SẮC XUÂN là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Việt Nhật Giang liễu - Giang Liễu