Trung tâm Giám định Y khoa – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9X3X+X3V, Quang Trung, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3917 575
Trang web
Tọa độ 14.354.995.899.999.900, 10.799.767.109.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Giám định Y khoa ở đâu?

9X3X+X3V, Quang Trung, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Giám định Y khoa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-11:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:00], Thứ Ba:[07:30-11:00], Thứ Tư:[07:30-11:00], Thứ Năm:[07:30-11:00]

Trung tâm Giám định Y khoa có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Giám định Y khoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám đa khoa 353 Bà Triệu - P. Trường Thi