126.vn – Điện thoại chính hãng Vĩnh Long – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 126 đường 2/9, Phường 1, Vĩnh Long, 890000, Việt Nam
Số điện thoại 0764 126 126
Trang web http://www.126.vn/
Tọa độ 10.248.722.299.999.900, 1.059.718.967

 


Địa chỉ 126.vn - Điện thoại chính hãng Vĩnh Long ở đâu?

126 đường 2/9, Phường 1, Vĩnh Long, 890000, Việt Nam

Giờ làm việc của 126.vn - Điện thoại chính hãng Vĩnh Long như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

126.vn - Điện thoại chính hãng Vĩnh Long có website không?

Địa chỉ trang web của 126.vn – Điện thoại chính hãng Vĩnh Long là: http://www.126.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Huynh Tai Mobile Store - Mỹ Long