2TF Trái cây – Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 321 89 39
Trang web http://2tf.vn/
Tọa độ 108.053.046, 1.066.259.266

 


Địa chỉ 2TF Trái cây ở đâu?

11 Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 2TF Trái cây như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

2TF Trái cây có website không?

Địa chỉ trang web của 2TF Trái cây là: http://2tf.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TH True Mart - P. Lê Thanh nghị