3Sis- Cafe Đá Xay- Trà- Ăn Nhẹ – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 258 Đường Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0888 307 101
Trang web http://www.facebook.com/3siscoffeeandtea
Tọa độ 105.362.362, 1.064.234.891

 


Địa chỉ 3Sis- Cafe Đá Xay- Trà- Ăn Nhẹ ở đâu?

258 Đường Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của 3Sis- Cafe Đá Xay- Trà- Ăn Nhẹ như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00]

3Sis- Cafe Đá Xay- Trà- Ăn Nhẹ có website không?

Địa chỉ trang web của 3Sis- Cafe Đá Xay- Trà- Ăn Nhẹ là: http://www.facebook.com/3siscoffeeandtea

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÀ PHÊ SƠN LA ( MinhChâu Coffee) - Cò Nòi