94 Food Tea Coffee & BBQ – Khóm 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 263 Dương Quang Đông, Khóm 4, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 096 643 90 21
Trang web https://94foodteacoffeebbq.sapofnb.vn/
Tọa độ 99.304.267, 10.634.528.159.999.900

 


Địa chỉ 94 Food Tea Coffee & BBQ ở đâu?

263 Dương Quang Đông, Khóm 4, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của 94 Food Tea Coffee & BBQ như thế nào?

Thứ Hai:[13:00-23:00], Thứ Ba:[13:00-23:00], Thứ Tư:[13:00-23:00], Thứ Năm:[13:00-23:00], Thứ Sáu:[13:00-23:00], Thứ Bảy:[13:00-23:00], Chủ Nhật:[13:00-23:00]

94 Food Tea Coffee & BBQ có website không?

Địa chỉ trang web của 94 Food Tea Coffee & BBQ là: https://94foodteacoffeebbq.sapofnb.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Phở Hữu Dũng - TT. Bắc Sơn