Âm Thanh – Ánh Sáng Nha Trang – Vĩnh Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 290 Đ. 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 65000, Việt Nam
Số điện thoại 091 249 84 79
Trang web http://amthanhnhatrang.com/
Tọa độ 122.847.916, 1.091.917.369

 


Địa chỉ Âm Thanh - Ánh Sáng Nha Trang ở đâu?

290 Đ. 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 65000, Việt Nam

Giờ làm việc của Âm Thanh - Ánh Sáng Nha Trang như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Âm Thanh - Ánh Sáng Nha Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Âm Thanh – Ánh Sáng Nha Trang là: http://amthanhnhatrang.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - TT. Ngô Mây