An Sơn Hồ Đà Lạt – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85 Đ. An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0386 563 839
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/an-son-ho-cau-ca-giai-tri
Tọa độ 119.272.257, 1.084.298.388

 


Địa chỉ An Sơn Hồ Đà Lạt ở đâu?

85 Đ. An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của An Sơn Hồ Đà Lạt như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Dê Hồng Sơn - Ph.Tiên Cát