ANGSANA & DHAWA HỒ TRÀM – Xuyên Mộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 678 91 61
Trang web http://angsanahotram.vn/
Tọa độ 10.469.760.899.999.900, 1.073.770.356

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Rose Hotel - Xuân Tiến