ấp chợ long hựu đông – Long Hựu Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FMV9+9H3, Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 098 876 63 83
Trang web
Tọa độ 104.933.161, 106.668.831

 


Địa chỉ ấp chợ long hựu đông ở đâu?

FMV9+9H3, Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của ấp chợ long hựu đông như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

ấp chợ long hựu đông có website không?

Địa chỉ trang web của ấp chợ long hựu đông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thực phẩm chay châu liên - Phường An Khánh