Apple Faming Mobile Phone Store – Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5F Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 422 17 79
Trang web
Tọa độ 208.592.867, 10.668.593.249.999.900

 


Địa chỉ Apple Faming Mobile Phone Store ở đâu?

5F Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Apple Faming Mobile Phone Store như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30]

Apple Faming Mobile Phone Store có website không?

Địa chỉ trang web của Apple Faming Mobile Phone Store là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  FPT Shop - Phường 4