Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Phố Yên Bái – P.Yên Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ UBND Thành Phố Yên Bái, Tổ 9, Phường Yên Ninh, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, P.Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3855 786
Trang web
Tọa độ 21.715.421.799.999.900, 1.048.894.758

 


Địa chỉ Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Phố Yên Bái ở đâu?

UBND Thành Phố Yên Bái, Tổ 9, Phường Yên Ninh, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, P.Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Phố Yên Bái có website không?

Địa chỉ trang web của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Phố Yên Bái là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Huyện Cái Nước - TT. Cái Nước