Ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Tp. Hcm – Khu Công nghệ cao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ T2-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3736 0293
Trang web http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/
Tọa độ 10.849.770.999.999.900, 1.067.994.619

 


Địa chỉ Ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Tp. Hcm ở đâu?

T2-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Tp. Hcm như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:15], Thứ Ba:[08:00-16:15], Thứ Tư:[08:00-16:15], Thứ Năm:[08:00-16:15], Thứ Sáu:[08:00-16:15]

Ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Tp. Hcm có website không?

Địa chỉ trang web của Ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Tp. Hcm là: http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần ALP Logistics - Nam Đồng