Ban Quản Lý Phát Triển Khu Đô Thị Mới Tỉnh Hà Nam – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GWW7+W5R, Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0226 3589 123
Trang web
Tọa độ 205.473.745, 1.059.129.024

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch Vụ Nhà Đất Ngân Hà - Phường 12