Bán Và Cho Thuê Máy Photocopy – SUNDANA – Hòa Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Phần Lăng 9, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 954 27 64
Trang web http://photocopyvn.com/
Tọa độ 160.572.077, 1.081.877.478

 


Địa chỉ Bán Và Cho Thuê Máy Photocopy - SUNDANA ở đâu?

19 Phần Lăng 9, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bán Và Cho Thuê Máy Photocopy - SUNDANA như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Bán Và Cho Thuê Máy Photocopy - SUNDANA có website không?

Địa chỉ trang web của Bán Và Cho Thuê Máy Photocopy – SUNDANA là: http://photocopyvn.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH CTCO ĐÀ NẴNG - Hoà Minh