Bánh kem Kim Sáng – Phường Phước Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Thống Nhất, Phường Phước Hội, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 090 842 66 01
Trang web
Tọa độ 10.660.112, 10.777.237

 


Địa chỉ Bánh kem Kim Sáng ở đâu?

45 Thống Nhất, Phường Phước Hội, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh kem Kim Sáng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Bánh kem Kim Sáng có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh kem Kim Sáng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bầu pizza điện biên - Mường Thanh