Bánh kem Nga Thủy – Truông Mít

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 677G+3WX, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 321 17 02
Trang web
Tọa độ 112.127.343, 1.062.773.723

 


Địa chỉ Bánh kem Nga Thủy ở đâu?

677G+3WX, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh kem Nga Thủy như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Bánh kem Nga Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh kem Nga Thủy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BonPas Bakery & Coffee - Chính Gián