Bánh Xèo Cô Anh, Sông Hoài – Phường Minh An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32 18 Tháng 8, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0783 689 266
Trang web http://www.hluxtown.com/banh-xeo-song-hoai
Tọa độ 158.755.498, 1.083.223.357

 


Địa chỉ Bánh Xèo Cô Anh, Sông Hoài ở đâu?

32 18 Tháng 8, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Xèo Cô Anh, Sông Hoài như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-22:30]

Bánh Xèo Cô Anh, Sông Hoài có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Xèo Cô Anh, Sông Hoài là: http://www.hluxtown.com/banh-xeo-song-hoai

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Miến Lươn - Việt Nam