Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Gia Nghĩa – Phường Nghĩa Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3843 125
Trang web
Tọa độ 119.620.103, 1.076.629.672

 


Địa chỉ Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Gia Nghĩa ở đâu?

Phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Gia Nghĩa như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Gia Nghĩa có website không?

Địa chỉ trang web của Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Gia Nghĩa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố - Ngọc Hiệp