Bảo Trâm Motel – Bình Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Dốc Sỏi – Dung Quất, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 098 863 62 67
Trang web
Tọa độ 153.704.848, 1.087.608.487

 


Địa chỉ Bảo Trâm Motel ở đâu?

Dốc Sỏi – Dung Quất, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

Bảo Trâm Motel có website không?

Địa chỉ trang web của Bảo Trâm Motel là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Mi Mi - Thác Mơ