Bảo trì hệ thống xử lý nước thải – Xuân Thới Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 80/10A ấp 4, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 400 25 77
Trang web http://frpcomposite.net/
Tọa độ 10.856.605.799.999.900, 10.657.431.059.999.900

 


Địa chỉ Bảo trì hệ thống xử lý nước thải ở đâu?

80/10A ấp 4, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo trì hệ thống xử lý nước thải như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00]

Bảo trì hệ thống xử lý nước thải có website không?

Địa chỉ trang web của Bảo trì hệ thống xử lý nước thải là: http://frpcomposite.net/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ sở mộc Phú Quảng - Cầu Kho