Bệnh viện Bạch Mai – Phương Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78 Đường Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3869 3731
Trang web http://bachmai.gov.vn/
Tọa độ 210.001.216, 1.058.410.791

 


Địa chỉ Bệnh viện Bạch Mai ở đâu?

78 Đường Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Bạch Mai như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Bệnh viện Bạch Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Bạch Mai là: http://bachmai.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Phụ Sản Hải Dương - P. Thanh Bình