Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường – TT. Vĩnh Tường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6GC9+47M, TT. Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3839 150
Trang web
Tọa độ 212.203.445, 1.055.181.794

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - khu 10