Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm – Đô Vinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46 Bác Ái, Đô Vinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3888 479
Trang web http://bvgtvtthapcham.blogspot.com/
Tọa độ 11.598.594, 108.947.194

 


Địa chỉ Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm ở đâu?

46 Bác Ái, Đô Vinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm là: http://bvgtvtthapcham.blogspot.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Mắt Thái Nguyên - Hàng Văn Thụ0