Bệnh viện Tâm thần Bến Tre – Hữu Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ấp 2, Xã Hữu Định, Hữu Định, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3820 005
Trang web http://www.benhvientamthanbentre.com.vn/
Tọa độ 102.689.685, 1.063.917.817

 


Địa chỉ Bệnh viện Tâm thần Bến Tre ở đâu?

ấp 2, Xã Hữu Định, Hữu Định, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Tâm thần Bến Tre như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30]

Bệnh viện Tâm thần Bến Tre có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Tâm thần Bến Tre là: http://www.benhvientamthanbentre.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bs.Kim Ngọc Trăng - Phường 7