Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 316C Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 73017, Việt Nam
Số điện thoại 091 335 88 00
Trang web http://benhvienngocphu.com/
Tọa độ 107.395.149, 1.066.691.869

 


Địa chỉ Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú ở đâu?

316C Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 73017, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-19:30], Chủ Nhật:[07:00-19:30], Thứ Hai:[07:00-19:30], Thứ Ba:[07:00-19:30], Thứ Tư:[07:00-19:30], Thứ Năm:[07:00-19:30], Thứ Sáu:[07:00-19:30]

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngọc Phú là: http://benhvienngocphu.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VIỆN THẨM MỸ KHƠ THỊ - 55 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH - Phường Phạm Ngũ Lão