Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương – Nguyễn Du

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3826 3616
Trang web http://nhtm.gov.vn/
Tọa độ 210.160.865, 1.058.486.228

 


Địa chỉ Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương ở đâu?

29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[07:30-16:30], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương là: http://nhtm.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Y học Cổ truyền - Tân An