BICH CHI FOOD COMPANY (CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI) – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45X1, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3861 910
Trang web http://www.bichchi.com.vn/
Tọa độ 102.902.267, 1.057.526.822

 


Địa chỉ BICH CHI FOOD COMPANY (CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI) ở đâu?

45X1, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của BICH CHI FOOD COMPANY (CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

BICH CHI FOOD COMPANY (CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI) có website không?

Địa chỉ trang web của BICH CHI FOOD COMPANY (CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI) là: http://www.bichchi.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  In ấn Tứ Hỷ Đồng Tháp - Phường 2