BIDV ĐAK ĐOA – TT. Đăk Đoa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 232 Nguyễn Huệ, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3722 076
Trang web http://www.bidv.com.vn/
Tọa độ 139.959.171, 1.081.153.442

 


Địa chỉ BIDV ĐAK ĐOA ở đâu?

232 Nguyễn Huệ, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam

Giờ làm việc của BIDV ĐAK ĐOA như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

BIDV ĐAK ĐOA có website không?

Địa chỉ trang web của BIDV ĐAK ĐOA là: http://www.bidv.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tổng Hợp Xây Dựng Thiên Nam - Khu Phố Phước An