BKC Tân An (BKC-TAN) – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GCM6+XCW, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 097 551 61 98
Trang web http://www.bkc.vn/
Tọa độ 105.349.878, 1.064.110.687

 


Địa chỉ BKC Tân An (BKC-TAN) ở đâu?

GCM6+XCW, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của BKC Tân An (BKC-TAN) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

BKC Tân An (BKC-TAN) có website không?

Địa chỉ trang web của BKC Tân An (BKC-TAN) là: http://www.bkc.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy Nguyễn Kim - P. Mỹ Bình