BLUE SAPPHIRE – TPINVEST – Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 94GH+65W, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 094 776 79 96
Trang web
Tọa độ 103.756.059, 10.712.796.039.999.900

 


Địa chỉ BLUE SAPPHIRE - TPINVEST ở đâu?

94GH+65W, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

BLUE SAPPHIRE - TPINVEST có website không?

Địa chỉ trang web của BLUE SAPPHIRE – TPINVEST là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dự Án MegaCity Kon Tum - TT. Đắk Hà