Blue Sea – Nam 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 306 Khu A, Phạm Văn Đồng, Nam 2, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3540 226
Trang web https://www.oyorooms.com/h/101685/?utm_source=GMB_VN&utm_medium=Organic&utm_campaign=VTM_NHT128&latitude=12.27924&longitude=109.1995&locale=vi
Tọa độ 122.792.424, 1.091.995.262

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TamCoc Banana Bungalow - Ninh Thắng