Bộ Y Tế Việt Nam – Kim Mã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 138A P. Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6273 2273
Trang web https://www.moh.gov.vn/
Tọa độ 21.028.604.899.999.900, 1.058.249.221

 


Địa chỉ Bộ Y Tế Việt Nam ở đâu?

138A P. Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bộ Y Tế Việt Nam như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00]

Bộ Y Tế Việt Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Bộ Y Tế Việt Nam là: https://www.moh.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi Cục Hải Quan Bưu Diện Thành Phố Hà Nội - Mỹ Đình