Bom’s house Tả Van Sa Pa – Sa Pa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tả Van, Sa Pa, Lào Cai 333200, Việt Nam
Số điện thoại 0344 373 246
Trang web
Tọa độ 223.024.676, 1.038.887.314

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Xuka Homestay - Phường 5