BÚN CÁ BẮC NGA (THE BEST TRADITIONAL FISH-NOODLE) – Phường Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Đồng Cửa, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 515 19 70
Trang web https://www.facebook.com/profile.php?id=100063506348852
Tọa độ 212.700.015, 1.061.958.724

 


Địa chỉ BÚN CÁ BẮC NGA (THE BEST TRADITIONAL FISH-NOODLE) ở đâu?

10 Đồng Cửa, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của BÚN CÁ BẮC NGA (THE BEST TRADITIONAL FISH-NOODLE) như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00]

BÚN CÁ BẮC NGA (THE BEST TRADITIONAL FISH-NOODLE) có website không?

Địa chỉ trang web của BÚN CÁ BẮC NGA (THE BEST TRADITIONAL FISH-NOODLE) là: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063506348852

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở HÙNG - 111 Ngô Minh Loan, P. Kim Tân, TP Lào. ai - Bắc Cường