Bún đậu Trầm Sào – Phù Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Unnamed Road, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 096 325 63 25
Trang web
Tọa độ 214.057.998, 1.053.105.647

 


Địa chỉ Bún đậu Trầm Sào ở đâu?

Unnamed Road, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún đậu Trầm Sào như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Bún đậu Trầm Sào có website không?

Địa chỉ trang web của Bún đậu Trầm Sào là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mountain View Sapa Hotel & Hostel - TT. Sa Pa