Bưu Cục Hoà Vang – Hòa Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X3HP+VCX, Hòa Thọ, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3846 105
Trang web
Tọa độ 15.979.737.199.999.900, 108.086.123

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Tây Thạnh - Phường 15