Bưu Điện Minh Phụng – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 277 Đường Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3969 2756
Trang web http://www.vnpost.vn/vi-vn/buu-cuc/chi-tiet/extmid/722/id/746000
Tọa độ 10.749.477.599.999.900, 10.664.218.559.999.900

 


Địa chỉ Bưu Điện Minh Phụng ở đâu?

277 Đường Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Minh Phụng như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Bưu Chính Toàn Cầu - Má Chai