Bưu Điện Văn Hóa Xã Phúc Sen – Phúc Sen

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MCM6+GMM, Phúc Sen, Quảng Uyên, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 3820 324
Trang web
Tọa độ 226.838.473, 1.064.116.675

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện Lê Thị Hồng Trâm - Hòa Khê