Bưu điện Xã Phước Hưng – Phước Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C688+G47, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3671 998
Trang web
Tọa độ 10.416.277.299.999.900, 1.072.153.053

 


Địa chỉ Bưu điện Xã Phước Hưng ở đâu?

C688+G47, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Xã Phước Hưng như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30]

Bưu điện Xã Phước Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Bưu điện Xã Phước Hưng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu điện tỉnh Ninh Bình - Phú Thành