BƯU ĐIỆN XƯƠNG LÂM – Lạng Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 989 87 35
Trang web
Tọa độ 213.391.463, 10.627.424.649.999.900

 


Địa chỉ BƯU ĐIỆN XƯƠNG LÂM ở đâu?

Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của BƯU ĐIỆN XƯƠNG LÂM như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:00-21:45], Thứ Ba:[06:30-22:00]

BƯU ĐIỆN XƯƠNG LÂM có website không?

Địa chỉ trang web của BƯU ĐIỆN XƯƠNG LÂM là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Cục Cấp 3 An Tràng - Trường Sơn