Ca Mau New City( Happy Home Cà Mau) – Tân Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55VG+2XX, Tân Thành, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 094 100 54 85
Trang web
Tọa độ 91.926.042, 1.051.774.839

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ 30-4 - Bắc Lý