Cà Phê Mắt Biếc – Hương Vang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 092 224 44 22
Trang web
Tọa độ 164.949.406, 10.757.729.619.999.900

 


Địa chỉ Cà Phê Mắt Biếc ở đâu?

66 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Mắt Biếc như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Cà Phê Mắt Biếc có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Mắt Biếc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Simple Coffee - Thanh Bình