Cà Phê Thảo – Vĩnh Trại

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Nguyễn Du, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3866 818
Trang web
Tọa độ 218.527.211, 1.067.597.347

 


Địa chỉ Cà Phê Thảo ở đâu?

2 Nguyễn Du, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Cà Phê Thảo có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Thảo là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Vị Đắng 2 - Tân Thành