CAFE PIZZA BÌNH LỤC. – TT. Bình Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 97 Trần Văn Chuông, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 091 773 74 50
Trang web
Tọa độ 204.926.899, 1.060.053.171

 


Địa chỉ CAFE PIZZA BÌNH LỤC. ở đâu?

97 Trần Văn Chuông, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của CAFE PIZZA BÌNH LỤC. như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

CAFE PIZZA BÌNH LỤC. có website không?

Địa chỉ trang web của CAFE PIZZA BÌNH LỤC. là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cà Phê - Giải Khát Dung - Phước Hải