Cai Lan International Container Terminal Limited Liability Company (CICT) – Bãi Cháy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X2GW+CV6, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3896 000
Trang web http://www.cict.com.vn/
Tọa độ 209.760.374, 10.704.712.529.999.900

 


Hình ảnh tham khảo