Cam Ranh Mystery Villas & Spa – Cam Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa 655350, Việt Nam
Số điện thoại 098 194 46 66
Trang web http://camranhmysteryvillasspa.com/
Tọa độ 12.030.891.599.999.900, 1.092.131.332

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nina Apartments - Lộc Thọ