Camera Bắc Giang, Máy Tính Bắc Giang, Công Nghệ Thông Tin Bắc Giang – Dĩnh Kế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 50 Tôn Thất Tùng, Dĩnh Kế, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 723 50 65
Trang web http://htcomputer.vn/
Tọa độ 212.799.531, 1.062.121.552

 


Giờ làm việc của Camera Bắc Giang, Máy Tính Bắc Giang, Công Nghệ Thông Tin Bắc Giang như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Camera Bắc Giang, Máy Tính Bắc Giang, Công Nghệ Thông Tin Bắc Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Camera Bắc Giang, Máy Tính Bắc Giang, Công Nghệ Thông Tin Bắc Giang là: http://htcomputer.vn/

Hình ảnh tham khảo