Cảng Vụ Hàng hải Hải Phòng – Hồng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1A Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3842 682
Trang web http://cangvuhaiphong.gov.vn/
Tọa độ 208.644.662, 1.066.850.128

 


Địa chỉ Cảng Vụ Hàng hải Hải Phòng ở đâu?

1A Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cảng Vụ Hàng hải Hải Phòng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Cảng Vụ Hàng hải Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Cảng Vụ Hàng hải Hải Phòng là: http://cangvuhaiphong.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  UBND tỉnh Bạc Liêu - Phường 1